Cultuurhuis Wherelant

Partner op het gebied van kunst & cultuur

Kindcentrum Willem Eggert heeft een nauwe samenwerking met Cultuurhuis Wherelant, die zowel onder onderwijstijd als daarna een aanbod verzorgt op het gebied van kunst & cultuur. 
Onderwijstijd
Binnen onderwijstijd verzorgt Cultuurhuis Wherelant sinds 2019 lessen op het gebied van beeldende vorming. Verschillende groepen maken in blokken van zes weken kennis met verschillende technieken en materialen. Kinderen leren tijdens deze lessen andere vaardigheden zoals samenwerken, creatief denken, probleemoplossend denken, communiceren en kritisch denken.

Naschools aanbod
Binnen het naschools aanbod heeft het aanbod van Cultuurhuis Wherelant al enige jaren een prominente plek. Eens per week vindt na schooltijd het 'Willem Eggert Atelier' plaats, een kunstlab waar kinderen de mogelijkheid hebben in blokken van een aantal weken kennis te maken met veel verschillende technieken en materialen. Er wordt veel geëxperimenteerd, waardoor er veel wordt ontdekt.

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!