Wat houdt dat in, een kindcentrum?

Het begrip Kindcentrum krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid. Toch krijgen wij nog regelmatig de vraag wat het nu precies inhoudt. Kort gezegd is een Kindcentrum een plak waar kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 12/13 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Daarbij worden ze door medewerkers en begeleiders die aangesloten zijn bij het kindcentrum begeleid vanuit dezelfde visie.

Binnen KC Willem Eggert zijn alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers opgeleid in het werken met 'De Vreedzame School'. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt het kindcentrum als leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor verschillen tussen mensen. 

meer informatie over 'De Vreedzame School'

Ouders aan het woord

"Binnen KC Willem Eggert wordt mijn kind ECHT gezien! "