Home

Alles onder één dak.
Binnen Kindcentrum Willem Eggert verzorgen we vijf dagen per week peuteronderwijs, basisonderwijs en opvang. Alle medewerkers werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Het Kindcentrum grenst aan het hertenkamp en bevindt zich nabij de binnenstad van Purmerend. Het kindcentrum wordt dagelijks bezocht door zo'n 325 kinderen en ouders die afkomstig zijn uit de binnenstad en omliggende wijken.

Wij werken met een wachtlijst voor kinderen uit 2017 en 2018. 
'Door de vele inschrijvingen hebben wij het besluit moeten nemen om te gaan werken met wachtlijsten. Concreet betekent dit dat we een wachtlijst hebben voor kinderen geboren in 2017 en 2018 en dat kinderen NIET DIRECT kunnen worden geplaatst. Hoewel wij elk kind een onderwijsplek naar keuze gunnen, moeten wij deze keuze maken om de veiligheid van onze kinderen en de  kwaliteit van onderwijs die past bij onze visie te kunnen waarborgen.'

vertrouwen

Vertrouwen als basis voor samenwerken

verbinden

Samenbrengen van alle activiteiten binnen ons kindcentrum

meesterschap

Professionaliteit en continue ontwikkeling binnen opvang en onderwijs

Ouders aan het woord

"Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie! "