Over ons

Kinderen, ouders & teamleden beschrijven ons kindcentrum als een kleinschalige, veilige organisatie met het karakter van een dorpsschool. Ouders, leerkrachten & leerlingen hebben oog en oor voor elkaar en werken op professionele wijze met elkaar samen. 

Het gebouw is overzichtelijk en voldoet aan alle eisen om als aantrekkelijke leeromgeving te  fungeren. Onze kinderen ontwikkelen zich met behulp van moderne lesmethodes en werken vanaf groep 4 met Snappet, een digitaal adaptief onderwijsprogramma dat elke leerling een aanbod op maat biedt. 

Het team van KC Willem Eggert is ambitieus en leert graag van en met elkaar. We werken doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen en zijn continue op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen en hedendaagse ontwikkelingen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na acht jaar basisonderwijs een goede basis hebben gelegd op het gebied van rekenen, lezen en taal. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om kinderen voldoende mogelijkheden te bieden om hun vaardigheden op het gebied van creativiteit, logisch redeneren, samenwerken, digitale geletterdheid en kritisch denken ontwikkelen.
We zetten het expertise van onze partners op het gebied van sport, kunst & cultuur in om kwaliteit op al deze gebieden te kunnen waarborgen.  
 

U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met rondleiding.
U kunt daarvoor contact opnemen via 0299-421385 of directie.willemeggert@opspoor.nl


Het team van KC Willem Eggert wenst u veel leesplezier.

Linda Hanraads
Directeur Kindcentrum Willem Eggert

Venster schoolgids 2023-2024
 

Medewerkers aan het woord

Heerlijk om op deze plek te mogen werken!