Over ons

Kinderen, ouders & teamleden beschrijven ons kindcentrum als een kleinschalige, veilige organisatie met het karakter van een dorpsschool. We werken op professionele wijze met elkaar samen en hebben oog en oor voor elkaar.

Het gebouw is overzichtelijk, geordend en functioneel. Onderwijsmedewerkers geven instructies aan de hand van het effectieve directe instructiemodel (EDI). We maken gebruik van moderne onderwijsmethodes en voor het inoefenen van nieuwe vaardigheden maken we gebruik van zowel digitale verwerking als verwerking op papier. 

Het team van KC Willem Eggert is ambitieus en leert graag van en met elkaar. We werken doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen en zijn continue op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen en hedendaagse ontwikkelingen.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen na acht jaar basisonderwijs een goede basis hebben gelegd op het gebied van rekenen, lezen en taal. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk om kinderen voldoende mogelijkheden te bieden om hun vaardigheden op het gebied van creativiteit, logisch redeneren, samenwerken, digitale geletterdheid en kritisch denken ontwikkelen.

U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. U kunt zich aanmelden voor een rondleiding via deze link

Het team van KC Willem Eggert wenst u veel leesplezier.

Linda Hanraads
Directeur Kindcentrum Willem Eggert

 

Medewerkers aan het woord

Mooi om een doorgaande leerlijn te kunnen bieden van opvang naar onderwijs.