Partners

Kindcentrum Willem Eggert biedt meer dan opvang en onderwijs..

Binnen Kindcentrum Willem Eggert vinden we het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen zich breed te ontwikkelen. Het bieden van passende, kwalitatief goede begeleiding vinden wij daarbij heel belangrijk. Wij kiezen ervoor om samen te werken met experts die onze kinderen helpen zich optimaal te ontwikkelen.

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!