Waarom kiezen voor Willem Eggert?

Binnen KC Willem Eggert staat kwaliteit van onderwijs en opvang voorop. 

Opvang- en onderwijsmedewerkers werken op professionele wijze samen met als doel de ontwikkeling van  kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar optimaal te stimuleren.  

  • Onze reken-, taal-, en leesresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde,
  • We zijn een Vreedzame School en hechten veel waarde aan gevoel van veiligheid, 
  • We werken nauw samen met experts op het gebied van sport, kunst & cultuur, waardoor we op alle gebieden kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden,


We zijn ambitieus, hebben hoge verwachtingen van onze kinderen en stellen ambitieuze doelen. Wij zijn continu in ontwikkeling, leren van en met elkaar en bieden kwalitatief goede instructies. Wij geloven dat de leerkracht er toe doet!  

Wij vinden het belangrijk dat elk kind het gevoel van competentie kan ervaren en zich breed kan ontwikkelen. Met die reden kiezen wij ervoor om ook op het gebied van sport, kunst & cultuur kwalitatief goede lessen aan te bieden. Wij werken samen met Spurd (sport), Het Nederlands Kindertheater (zang, dans, toneel), Wherelant (beeldende vorming) & Muziekschool waterland (muziek).  
 

Ouders aan het woord

Binnen KC Willem Eggert wordt mijn kind ECHT gezien!