Missie & Visie

Voor toekomstmakers...

De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker; informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die verandering is door te LEREN.
Een kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten het onderwijs, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze kinderen dan ook als TOEKOMSTMAKERS. Binnen ons kindcentrum hebben we de ambitie om onze kinderen een aanbod te bieden dat hun talenten benut. Wij dagen onze kinderen en onszelf uit om te blijven ontwikkelen en leren en steeds een stapje verder te gaan met als doel alle kansen en talenten maximaal te benutten. 

Essentiele vaardigheden voor de toekomst zijn:

  • Creativiteit
  • Een onderzoekende en ondernemende houding
  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Eigenaarschap.

We zijn niet alleen met het ontwikkelen van kennis bezig, maar  leren onze kinderen ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en binnen het kindcentrum een veilig klimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. 

Wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor onze medewerkers: De leerkracht en pedagogisch medewerker als TOEKOMSTMAKER. 

Wij werken met ouders, kinderen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus naar hen en naar onszelf. We maken ruimte voor ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze organisatie. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: 'Vertrouwen, Verbinden & Meesterschap'. 

  • We geven en hebben VERTROUWEN; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en onszelf. 
  • We VERBINDEN heden en toekomst; We VERBINDEN mensen, culturen en opvattingen. 
  • We tonen MEESTERSCHAP in wat we doen.

Ouders aan het woord

Binnen KC Willem Eggert wordt mijn kind ECHT gezien!