Contact

KC Willem Eggert
Jan van Egmondstraat 14
1441 HM Purmerend

0299-421385

Directeur:                Linda Hanraads
Mailadres directie:    directie.kcwillemeggert@opspoor.nl

Intern begeleider:    Mieke vd Putte & Chantal Miserus
Mailadres IB:           ib.kcwillemeggert@opspoor.nl 

 

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!