Schoolgids en documenten beleid & organisatie

Documenten m.b.t. beleid 
  Documenten m.b.t. veiligheid & gezondheid Documenten m.b.t. organisatie activiteiten OV Documenten m.b.t. kwaliteit van het onderwijs Documenten m.b.t. klachtenregeling De contactpersoon van ons kindcentrum is Mieke van der Putte. Zij is te bereiken via het volgende email adres: m.vanderputte@opspoor.nl. Werkdagen maandag, donderdag en vrijdag.
Via deze link vindt u de klachtenregeling zoals die bij ons bestuur geldt.

 

Medewerkers aan het woord

Mooi om een doorgaande leerlijn te kunnen bieden van opvang naar onderwijs.