Afscheid

26-06-2020
Nog één keer tikkertje op het plein,
de juffen houden de wacht.
De laatste dag een speelkwartier,
nog heel eventjes in groep 8.
De oudsten van de school,
die alles nu wel weten.
De laatste dagen van een tijd,
die nooit meer wordt vergeten..
De laatste dag op het kindcentrum,
straks uit het oog, maar niet uit het hart..
Laatste dag écht kind zijn,
tijd voor een nieuwe start...
Vandaag nemen wij afscheid van groep 8....

De ouders van deze groep hebben samen met onze medewerkers een mooie dag voorbereid voor deze groep kinderen die na dit bijzondere jaar afscheid neemt van KC Willem Eggert. 

Vanmiddag om 13.45u zullen de kinderen van groep 8 voor de allerlaatste keer het plein op komen lopen.

Alle ouders van KC Willem Eggert zijn van harte welkom aan te sluiten in de erehaag die wij als kindcentrum voor deze kinderen vormen. De weg voor het kindcentrumplein zal tussen 13.40u & 14.00u afgesloten zijn voor autoverkeer. 

Wij hopen u om 13.45u te mogen begroeten!

Medewerkers aan het woord

"Mooi om een doorgaande leerlijn te kunnen bieden van opvang naar onderwijs"