Voor ouders door ouders: Sinterklaasinitiatief

05-11-2022
Ouderinitiatief Sinterklaas
Een aantal jaar geleden heeft één van onze ouders een kleinschalige Sinterklaasactie opgezet voor gezinnen binnen KC Willem Eggert die er financieel minder goed voorstaan. Ook dit jaar hebben wij weer ouders bereid gevonden om zich voor dit initiatief in te zetten. 

Doel van deze actie:
Deze actie is bedoeld om alle ouders en kinderen de mogelijkheid te bieden om het Sinterklaasfeest te vieren met cadeautjes en iets lekkers.
Ouders die een klein bedrag kunnen missen de mogelijkheid te bieden om ouders die het financieel zwaar hebben te ondersteunen met een kleine donatie.

Selectie gezinnen
Het team van KC Willem Egger selecteert gezinnen zorgvuldig. Ouders worden persoonlijk benaderd of zij ondersteuning kunnen gebruiken. De gezinnen blijven volledig anoniem.

Doneren:
Wij zijn super dankbaar voor elke donatie die wij ontvangen! Wanneer u een bijdrage zou willen leveren, meldt u zich aan via sinterklaasinitiatief@gmail.com. U komt in contact met één van de vrijwilligers die dit initiatief dit jaar organiseert. U geeft aan voor hoeveel kinderen u een cadeautje wilt kopen. U hoort de leeftijd en het geslacht van het kind waarvoor u een cadeautje koopt en u bepaalt zelf welke cadeautjes ut koopt en welk bedrag u daarvoor spendeert.  

Een donatie ontvangen:
Wanneer u de afgelopen jaren geen cadeautjes heeft ontvangen en dit jaar wel graag in aanmerking komt voor cadeautjes kunt u een mail sturen naar ib.kcwillemeggert@opspoor.nl. Juf Mieke vd Putte zal contact met u opnemen. U kunt ervan uit gaan dat u volledig anoniem blijft richting onze donateurs.

 

Medewerkers aan het woord

Collega's opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!