verbinden

samenbrengen van alle activiteiten binnen ons kindcentrum
Verbinden staat voor het samenbrengen van alle activiteiten op de verschillende niveaus, lijnen uitzetten van en naar ieders talenten, krachten en kwaliteiten en deze ook inzetten tijdens studiedagen en scholingsbijeenkomsten. Ook het verbinden van diverse disciplines , taken en werkgroepen is van belang waarbij kritisch wordt gekeken of deze doelen op elkaar zijn afgestemd en hetzelfde hoger doel nastreven namelijk er met elkaar voor zorgen dat een kind zich optimaal ontwikkelt binnen Kindcentrum Willem Eggert. 
 

Ouders aan het woord

"Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie! "