Over ons

KC Willem Eggert is een organisatie die onderwijs en kinderopvang aanbiedt vanuit één gezamenlijke pedagogische visie. Het Kindcentrum grenst aan het hertenkamp en bevindt zich nabij de binnenstad van Purmerend. Het centrum wordt dagelijks bezocht door zo'n 300 kinderen en ouders die afkomstig zijn uit de binnenstad en omliggende wijken. De kinderen zijn verdeeld over 11 onderwijsgroepen, een peuterspeelzaal en kinderopvang. 

Zowel teamleden, ouders & kinderen beschrijven het kindcentrum als een kleinschalige, veilige organisatie met het karakter van een dorpsschool. Ouders, leerkrachten & leerlingen hebben oog en oor voor elkaar en werken op professionele wijze met elkaar samen. 

Het gebouw voldoet aan alle eisen om als aantrekkelijke leeromgeving te kunnen fungeren. Onze kinderen ontwikkelen zich met behulp van moderne lesmethodes en werken vanaf groep 4 met Snappet, een digitaal adaptief onderwijsprogramma dat elke leerling een aanbod op maat biedt. 

Het team van KC Willem Eggert is ambitieus en leert graag van en met elkaar. Het afgelopen jaar zette het team grote stappen met betrekking tot het afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de kinderen en het doelgericht werken. 

Naast onderwijs op cognitief gebied vinden wij het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen zich breed te ontwikkelen. Momenteel ontwikkelen we een thematisch aanbod waarin de leerlijnen 'digitale geletterdheid', 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'kunstzinnige oriëntatie' worden geïntegreerd.  

We vinden het belangrijk om met ouders samen te werken om dit te bewerkstelligen en proberen de informatie die zich op de website bevindt zoveel mogelijk up-to-date te houden. 

Uiteraard bent u van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U kunt daarvoor contact opnemen via 0299-421385 of directie.willemeggert@opspoor.nl

Het team van KC Willem Eggert wenst u veel leesplezier
Linda Hanraads
Directeur Kindcentrum Willem Eggert


Onze schoolgids

 

Ouders aan het woord

"Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie! "