Vakanties, vrije dagen & verlof

Vakanties, vrije dagen & verlof 2024-2025
In onderstaande link vindt u de vakanties, vrije dagen en geplande activiteiten binnen KC Willem Eggert.Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs
Het is goed om er bij stil te staan dat onze kinderen dagelijks recht hebben op onderwijs. Ouders ontvangen rond mei een overzicht van vakanties, vrije dagen en geplande activiteiten binnen het komende schooljaar. Zij zijn daarmee op de hoogte van de dagen dat kinderen op het kindcentrum worden verwacht.

Het is de verantwoordelijkheid van ouders ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs volgen. Wij gaan ervan uit dat zij vakanties, tripjes, weekendjes weg binnen reguliere verlof- en vakantiedagen plannen. Op die manier ontnemen zij de kinderen niet het recht op onderwijs.

Voor informatie over leerplicht, verlofaanvragen, etc. verwijzen wij u graag door naar de website Leerplicht Purmerend 

Uitzonderingen
Ouders kunnen voor uitzonderlijke gevallen verlof aanvragen bij de directie van KC Willem Eggert.
Iedere verlofaanvraag wordt zorgvuldig bekeken en afgehandeld, waarbij het belang van het leerproces van het kind voorop staat. De directie beslist of verlof wordt toegekend en communiceert dit met ouders.

Geen verlof
Binnen KC Willem Eggert wordt in de volgende periodes geen verlof toegekend:
  • de eerste vier weken na de zomervakantie
  • de eerste vier weken na de kerstvakantie
  • de eerste twee weken van juni
Verlofaanvraag
Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch besluit een verlofaanvraag te doen, kunt u zich melden bij de leerkracht van uw kind voor een verlofformulier. Het verlofformulier wordt, voorzien van bewijs dat er écht een geldige reden is voor verzuim, ingeleverd bij de directeur van het kindcentrum. 
 

Medewerkers aan het woord

Collega's opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!