Vakanties, vrije dagen & verlof

In dit overzicht vindt u de vakanties, vrije dagen en geplande activiteiten binnen KC Willem Eggert.

activiteiten_en_vakantie-vrije_dagen_rooster 2022-2023

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs...

Hoewel we ons dat niet meer dagelijks realiseren... is het goed om daar af en toe bij stil te staan. 

Het is onze taak om onze kinderen jaarlijks minimaal 940 uur onderwijs te bieden.
Het is uw verantwoordelijkheid erop toe te zien dat uw kind dit recht niet wordt ontnomen. Dit betekent dat wij er vanuit gaan dat u uw vakanties, tripjes, weekendjes weg binnen reguliere verlof en vakantiedagen plant. Op die manier ontneemt u uw kind zelf ook niet het recht op onderwijs. 

Voor informatie over leerplicht, verlofaanvragen, etc. verwijzen wij u graag door naar de Website Leerplicht Purmerend 

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie toch besluit een verlofaanvraag te doen, kunt u zich melden bij de leerkracht van uw kind voor een verlofformulier. Het verlofformulier wordt, voorzien van bewijs dat er écht een geldige reden is voor verzuim, ingeleverd bij de directeur van het kindcentrum. 
 

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!