Vertrouwen

Vertrouwen als basis voor samenwerken
Vertrouwen als basis om te kunnen samenwerken met alle geledingen binnen het kindcentrum, samen sterker worden door reeds bestaande expertise en kwaliteit te bundelen en krachtiger te maken. Vertrouwen in elkaar om door samen te werken vanuit een collectieve kracht in actie komen!

Medewerkers aan het woord

Collega's opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!