Medezeggenschapsraad

Welkom!

Hallo allemaal! Wij, de leden van de Medezeggenschapsraad, staan te popelen om u te verwelkomen en wat meer inzicht te geven in wie we zijn en wat we allemaal doen. We begrijpen dat nog niet iedereen weet wat de medezeggenschapsraad precies doet, en daarom willen we graag wat meer licht werpen op onze rol binnen KC Willem Eggert. Ons voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat de stemmen van ouders, leerlingen en het personeel worden gehoord en serieus worden genomen in het besluitvormingsproces van ons kindcentrum.

Wie zijn wij?

Onze MR bestaat uit zes leden, waarvan drie ouders en drie medewerkers van de school. We zijn blij dat we sinds dit jaar op volle sterkte zijn en dat we een diverse groep vertegenwoordigers hebben om de belangen te waarborgen.
 
Oudergeleding  Personeelsgeleding 
Suzanne de Boer -  Verheij (voorzitter)
* Moeder van Ayke (groep 6)  en Eijse (groep 3)
Jennifer Bruin    
Jeffrey Schulz
* Vader van Joni (groep 6)
Romee Barnier
Leonie Yosef-Van Rutten
* Moeder van Noa (groep 8) en Dayan (groep 5)
Dajana Zecevic

Wat doen we?

 1. Advies geven: We adviseren de schoolleiding over belangrijke kwesties zoals onderwijskwaliteit, veiligheid op school, financiën, en nog veel meer. We brengen uw ideeën en zorgen naar voren om ervoor te zorgen dat de school de best mogelijke ervaring biedt voor onze kinderen.

 2. Betrokkenheid bij besluitvorming: We nemen deel aan de besluitvorming over schoolbeleid. Dit betekent dat we meepraten over regels, curriculum, schoolbudget en andere zaken die van invloed zijn op het leven op school.

 3. Luisteren naar u: We zijn de schakel tussen ouders, leerlingen en het schoolbestuur. Als u zorgen heeft, ideeën wilt delen of gewoon wilt weten wat er speelt op school, kunt u bij ons terecht. We willen graag horen wat u te zeggen heeft! 

 4. Toezicht houden: Nadat beslissingen zijn genomen, zorgen we ervoor dat ze worden uitgevoerd zoals afgesproken en dat ze in het belang zijn van onze school.


Hoe kunt u betrokken zijn?Uw betrokkenheid is essentieel voor ons werk. Voelt u alsjeblieft vrij contact met ons op te nemen via mr.kcwillemeggert@opspoor.nl om vragen te stellen, verbeteringen of eventuele zorgen te delen. U kunt ook altijd aanschuiven bij één van onze vergaderingen, deze zijn openbaar, tenzij er besloten agendapunten behandeld zullen worden. De data waarop er vergaderd wordt vindt u hieronder.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via mr.kcwillemeggert@opspoor.nl als u vragen heeft of een vergadering wilt bijwonen. U kunt ons natuurlijk ook altijd aanspreken, bijvoorbeeld op of rond het schoolplein. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het onderwijs en de ervaring van onze kinderen op school.

Met vriendelijke groet,
De MR 


Vergaderdata 2024 - 2025
 • 10-09-24 | 19:00-21:00
 • 15-10-24 | 19:00-21:00
 • 26-11-24 | 19:00-21:00
 • 14-01-25 | 19:00-21:00
 • 04-03-25 | 19:00-21:00
 • 15-04-25 | 19:00-21:00
 • 02-06-25 | 17:00-21:00
 • 08-07-25 | 17:00-21:00

MR documentatie, verslagen en notulen:

Medezeggenschapsreglement.pdf KC Willem Eggert. 

Jaarverslag 2022-2023   Notulen 2022/2023 Notulen 2023/2024

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!