MR notulen en documenten

De MR wordt in 2021-2022 gevormd door drie ouders en drie leerkrachten.
Oudergeleding  Personeelsgeleding 
Rick de Haan (voorzitter) Rob Luttik         
Suzanne Verheij Ellen van Nieuwenhuizen
Vacature Jennifer Bruin 
Voorstelrondje 

Rick de Haan
Begin van dit schooljaar ben ik toegetreden tot de MR van KC Willem Eggert in de rol van voorzitter en graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Rick de Haan (42 jaar) en vader van Rico (groep 8) en Faya (groep 5). In mijn vrije tijd sport ik graag en doordeweeks werk ik bij KPN. Het is voor mij erg belangrijk dat er een goede verbinding is tussen ouders en de school van onze kinderen. Wat leeft er bij de meeste ouders en zijn deze onderwerpen wel voldoende bekend bij de school? Graag kom ik met jullie in contact om te horen welke onderwerpen er bij jullie spelen, waarvan jullie vinden dat deze in de MR besproken moeten worden.

Suzanne Verheij    
Mijn naam is Suzanne en mijn twee kinderen zitten op de Willem-Eggert. Omdat de school zo'n belangrijke rol speelt in hun leven (en dat van alle kinderen) vind ik het leuk om actief betrokken te zijn. In de MR is het mogelijk om mee te denken over allerlei zaken die de kwaliteit van het onderwijs en de school raken en dat vind ik erg leuk. Zo kun je je eigen ervaring gebruiken om, samen met de andere leden, de school weer een beetje beter te maken. Mocht je tips of suggesties voor ons hebben, laat het dan zeker weten.


Rob Luttik  
Mijn naam is Rob Luttik. Ik werk al geruime tijd met veel plezier op KC Willem Eggert en dan met name in de groepen 6 t/m 8. Het werken in de verschillende groepen vind ik nog steeds het allerleukste dat er is. Daarnaast wil ik ook graag meedenken over de plannen en het beleid binnen het Kindcentrum. De MR is voor mij een uitermate geschikt platform om daar, samen met ouders, directie en collega's, aan te werken.


Ellen van Nieuwenhuizen  
Mijn naam is Ellen van Nieuwenhuizen. Ik werk ongeveer 12 jaar op KC Willem Eggert. Ik vind eigenlijk alle leeftijden leuk om les te geven. Dit schooljaar sta ik voor groep 5. Ik zit in de MR, omdat ik het belangrijk vind om niet alleen actief betrokken te zijn bij mijn klas, maar ook bij de rest van het Kindcentrum. Ik vind het interessant om mee te denken over het beleid en lever hier graag een bijdrage aan in samenwerking met ouders en collega's.  

Jennifer Bruin  
Hoi ik ben Jennifer Bruin, 36 jaar en na mijn Pabo opleiding ben ik blijven hangen op KC Willem Eggert. Ik werk al ruim 13 jaar hier, waarvan eerst heel lang bij de kleuters en nu al weer een aantal jaren in de unit 3-4. Buiten het lesgeven aan de kinderen, wat ik met veel passie en plezier doe, vind ik het belangrijk dat er een goed beleid is voor KC Willem Eggert en hier wil ik mijn steentje in bijdragen. 


De MR
Het leerlingaantal van KC Willem Eggert vraagt een MR bezetting van twee leden voor de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding. De MR streeft ernaar verhouding te hebben van 50%-50%. 

Heeft u een vraag aan ons? Mail dan naar naar mr.kcwillemeggert@opspoor.nl of spreek ons aan, bijvoorbeeld op het schoolplein. U kunt ook altijd aanschuiven bij één van onze vergaderingen, deze zijn openbaar, tenzij er besloten agendapunten behandeld worden.

De vergaderingen vinden plaats op KC Willem Eggert en starten om 19.30 u.  Zodra de agenda bekend is ziet u hieronder een linkje bij de datum. Dan kunt u zien wat we behandelen. U bent van harte uitgenodigd op:

30 november van 19.30u tot 21.00u
18 januari van 19.30u tot 21.00u
8 maart van 19.30u tot 21.00u
18 mei van 19.30u tot 21.00u
5 juli van 19.30u tot 21.00u


Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? 
 
De medezeggenschapsraad (MR) bespreekt alle aangelegenheden die de school betreffen met de directie en het schoolbestuur. Het gaat dan over zaken als: 
  • Lesmethoden; 
  • Begroting van de school; 
  • Visie op het onderwijs; 
  • Het school(beleids)plan; 
  • Vacatures in het lerarenteam (de MR is dan vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie). 

De directie van de school moet de MR over veel onderwerpen raadplegen. Daarvoor heeft de MR: 
  • Instemmingsrecht: bij instemmingsrecht kan de MR een bepaald voorstel van directie of bestuur tegenhouden, bijvoorbeeld het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, of het vaststellen of wijzigen van het leerplan. 
  • Adviesrecht: bij adviesrecht kan de MR laten weten wat zij van een voorstel vindt, maar kan zij bij negatief advies eventuele uitvoering niet tegenhouden, bijvoorbeeld nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, fusie van de school met een andere school. 
De MR heeft ook een huishoudelijke reglement, een medezeggenschapsreglement en een af- en aantreedschema.


Jaarverslagen 
Notulen 2021/2022

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!