Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door ouders en leerkrachten.
Oudergeleding  Personeelsgeleding 
Suzanne Verheij (voorzitter) Jennifer Bruin    
Vacature Romee Barnier
   
Voorstelrondje

Suzanne Verheij    
Mijn naam is Suzanne en ik ben de moeder van Ayke (groep 5) en Eijse (groep 2/3). Omdat de school zo'n belangrijke rol speelt in hun leven (en dat van alle kinderen) vind ik het leuk om actief betrokken te zijn. In de MR is het mogelijk om mee te denken over allerlei zaken die de kwaliteit van het onderwijs en de school raken. Dat vind ik erg interessant en leuk. Zo kun je je eigen ervaring gebruiken om, samen met de andere leden, de school te helpen en een beetje beter te maken. Mocht je tips of suggesties voor ons hebben, laat het dan zeker weten.


Jennifer Bruin  
Hoi ik ben Jennifer Bruin, 36 jaar en na mijn Pabo opleiding ben ik blijven hangen op KC Willem Eggert. Ik werk al ruim 13 jaar hier, waarvan eerst heel lang bij de kleuters en nu al weer een aantal jaren in de unit 3-4. Buiten het lesgeven aan de kinderen, wat ik met veel passie en plezier doe, vind ik het belangrijk dat er een goed beleid is voor KC Willem Eggert en hier wil ik mijn steentje in bijdragen. 

Romee Barnier 
Mijn naam is Romee Barnier en ik ben 25 jaar oud. Na mijn pabo-opleiding heb ik eerst enkele jaren in Diemen gewerkt voordat ik naar KC Willem Eggert kwam. Hier werk ik nu twee jaar met veel plezier in unit 7-8. Ik ben lid van de MR omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van de school en zo mee kan denken aan interessante kwesties die belangrijk zijn voor het KC. 

Wij zoeken nog een lid vanuit de ouders voor in de MR. 
Ben jij nieuwsgierig? Vind jij het leuk om mee te denken? Wil jij de school helpen om steeds een beetje beter te worden? Dan hebben we jou nodig bij de MR! De MR is de medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders en leerlingen. Vanuit de MR denk je mee over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school én de leerlingen. Denk aan de lesmethoden die worden gevolgd, de manier waarop het geld wordt besteed, nieuwe medewerkers die worden aangenomen, en allerlei andere besluiten die belangrijk zijn om de school een fijne en veilige omgeving te maken voor jouw kind.  Wil je meer weten? Spreek ons aan of stuurt een mailtje. 

De MR
Het leerlingaantal van KC Willem Eggert vraagt een MR bezetting van twee leden voor de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding.
De MR streeft ernaar verhouding te hebben van 50%-50%. 

Heeft u een vraag aan ons? Mail dan naar naar mr.kcwillemeggert@opspoor.nl of spreek ons aan, bijvoorbeeld op het schoolplein.

De vergaderingen starten om 19 uur en duren tot 21.00.  
Dit zijn de data voor schooljaar 2022-2023.

- 11 oktober vergadering 
- 29 november vergadering 
- 14 februari vergadering 
- 11 april vergadering 
- 4 juli vergadering 

U kunt ook altijd aanschuiven bij één van onze vergaderingen, deze zijn openbaar, tenzij er besloten agendapunten behandeld zullen worden.  
MR WE - Jaarplanning agenda en vergaderdata 2022-2023.pdf

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? 
De medezeggenschapsraad (MR) bespreekt alle aangelegenheden die de school betreffen met de directie en het schoolbestuur. Het gaat dan over zaken als: 

  • Lesmethoden; 
  • Begroting van de school; 
  • Visie op het onderwijs; 
  • Het school(beleids)plan; 
  • Vacatures in het lerarenteam (de MR is dan vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie). 
De directie van de school moet de MR over veel onderwerpen raadplegen. Daarvoor heeft de MR: 
  • Instemmingsrecht: bij instemmingsrecht kan de MR een bepaald voorstel van directie of bestuur tegenhouden, bijvoorbeeld het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, of het vaststellen of wijzigen van het leerplan. 
  • Adviesrecht: bij adviesrecht kan de MR laten weten wat zij van een voorstel vindt, maar kan zij bij negatief advies eventuele uitvoering niet tegenhouden, bijvoorbeeld nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, fusie van de school met een andere school. 
De MR heeft ook een huishoudelijke reglement, een medezeggenschapsreglement en een af- en aantreedschema.

Jaarverslag 2022-2023  
  • (binnenkort beschikbaar) 
Notulen 2022/2023
  • (binnenkort beschikbaar)  

Ouders aan het woord

Praktisch... opvang en onderwijs op dezelfde locatie!