Medezeggenschapsraad

De MR wordt gevormd door ouders en leerkrachten.
Oudergeleding  Personeelsgeleding 
Suzanne Verheij (voorzitter) Jennifer Bruin    
Jeffrey Schulz Romee Barnier
Leonie Yosef-Van Rutten  
Voorstelrondje

Suzanne Verheij    
Mijn naam is Suzanne en ik ben de moeder van Ayke (groep 5) en Eijse (groep 2/3). Omdat de school zo'n belangrijke rol speelt in hun leven (en dat van alle kinderen) vind ik het leuk om actief betrokken te zijn. In de MR is het mogelijk om mee te denken over allerlei zaken die de kwaliteit van het onderwijs en de school raken. Dat vind ik erg interessant en leuk. Zo kun je je eigen ervaring gebruiken om, samen met de andere leden, de school te helpen en een beetje beter te maken. Mocht je tips of suggesties voor ons hebben, laat het dan zeker weten.


Jennifer Bruin  
Hoi ik ben Jennifer Bruin, 36 jaar en na mijn Pabo opleiding ben ik blijven hangen op KC Willem Eggert. Ik werk al ruim 13 jaar hier, waarvan eerst heel lang bij de kleuters en nu al weer een aantal jaren in de unit 3-4. Buiten het lesgeven aan de kinderen, wat ik met veel passie en plezier doe, vind ik het belangrijk dat er een goed beleid is voor KC Willem Eggert en hier wil ik mijn steentje in bijdragen. 

Romee Barnier 
Mijn naam is Romee Barnier en ik ben 25 jaar oud. Na mijn pabo-opleiding heb ik eerst enkele jaren in Diemen gewerkt voordat ik naar KC Willem Eggert kwam. Hier werk ik nu twee jaar met veel plezier in unit 7-8. Ik ben lid van de MR omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van de school en zo mee kan denken aan interessante kwesties die belangrijk zijn voor het KC. 

Leonie Yosef-Van Rutten 
Hoi, ik ben Leonie. De moeder van Noa (groep7) en Dayan (groep4). Door lid te worden van de MR hoop ik vanuit mijn ervaring als ouder mijn steentje bij te dragen aan het helpen en ontwikkelen van de school.

Jeffrey Schulz 

Hi, mijn naam is Jeffrey en ik ben de vader van Elisa (groep 8) en Joni (groep 5). Gezien de kinderen veel tijd doorbrengen op school en het de basis vormt voor de toekomst vind ik het belangrijk en leuk om daar actief bij betrokken te zijn. Het is goed om samen het niveau van de school te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De visie en betrokkenheid vanuit de ouders kan daar in mijn optiek een mooie bijdrage aan leverenDe MR
Vanuit de MR denk je mee over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de school én de leerlingen. Denk aan de lesmethoden die worden gevolgd, de manier waarop het geld wordt besteed, nieuwe medewerkers die worden aangenomen, en allerlei andere besluiten die belangrijk zijn om de school een fijne en veilige omgeving te maken voor jouw kind.  

Het leerlingaantal van KC Willem Eggert vraagt een MR bezetting van twee leden voor de oudergeleding en twee leden van de personeelsgeleding.
De MR streeft ernaar verhouding te hebben van 50%-50%. 

Heeft u een vraag aan ons? Mail dan naar naar mr.kcwillemeggert@opspoor.nl of spreek ons aan, bijvoorbeeld op het schoolplein.

De vergaderingen starten om 19 uur en duren tot 21.00.  
Dit zijn de data voor schooljaar 2022-2023.

- 11 oktober vergadering 
- 29 november vergadering 
- 14 februari vergadering 
- 11 april vergadering 
- 4 juli vergadering 

U kunt ook altijd aanschuiven bij één van onze vergaderingen, deze zijn openbaar, tenzij er besloten agendapunten behandeld zullen worden.  
MR WE - Jaarplanning agenda en vergaderdata 2022-2023.pdf

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? 
De medezeggenschapsraad (MR) bespreekt alle zaken die de school bezighouden met de directie en het schoolbestuur. Het gaat dan over zaken als: 

  • Lesmethoden; 
  • Begroting van de school; 
  • Visie op het onderwijs; 
  • Het school(beleids)plan; 
  • Vacatures in het lerarenteam (de MR is dan vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie). 
De directie van de school moet de MR over veel onderwerpen raadplegen. Daarvoor heeft de MR: 
  • Instemmingsrecht: bij instemmingsrecht kan de MR een bepaald voorstel van directie of bestuur tegenhouden, bijvoorbeeld het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, of het vaststellen of wijzigen van het leerplan. 
  • Adviesrecht: bij adviesrecht kan de MR laten weten wat zij van een voorstel vindt, maar kan zij bij negatief advies eventuele uitvoering niet tegenhouden, bijvoorbeeld nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, fusie van de school met een andere school. 
De MR heeft ook een Medezeggenschapsreglement.pdf op KC Willem Eggert. 

Jaarverslag 2022-2023  
  • (binnenkort beschikbaar) 
Notulen 2022/2023

Notulen 02-23.pdf

Notulen 11-22.pdf

Notulen 09-22.pdf
 

Medewerkers aan het woord

Collega's van opvang & onderwijs leren veel van en met elkaar!