Aanmelden

Maak een weloverwogen keuze
Wij begrijpen dat het belangrijk is om een weloverwogen keuze te maken voor een onderwijs-en opvang plek. Met die reden nemen wij graag de tijd voor een kennismakingsgesprek welke gecombineerd wordt met een rondleiding. Het kennismakingsgesprek wordt in de ochtend tussen 9.00u & 12.00u gepland met de intern begeleider of directeur van het kindcentrum.

Tijdens dit gesprek vertellen wij wat u van ons kunt verwachten binnen het kindcentrum. U kunt uw vragen over het onderwijs en de opvang stellen en u maakt door middel van een rondleiding kennis met ons gebouw, de kinderen en de medewerkers. Wij ontvangen u onder onderwijstijd, zodat u een volledig beeld krijgt van ons aanbod, de sfeer proeft en u zo kunt bepalen of ons kindcentrum een passende plek is voor u en uw kind.

Brochure en aanmeldformulier 
Tijdens de afspraak ontvangt u onze brochure en een aanmeldformulier. Wij vragen u deze binnen een maand ingevuld te retourneren. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het formulier kunt u een voorlopige bevestiging verwachten.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar directie.willemeggert@opspoor.nl. 

Aanmelden
Helaas moeten wij concluderen dat de vraag naar onderwijsplekken groter is dan ons aanbod. Met die reden raden wij u aan uw kind tijdig aan te melden. Dit kan al vanaf het moment dat uw kind geboren is. 
Als nieuwe ouder kunt u uw kind voor KC Willem Eggert aanmelden zodra u de keuze heeft gemaakt dat wij uw kind een passende onderwijs of opvangplek kunnen bieden. Voor broertjes en zusjes geldt dat zij direct na geboorte kunnen worden aangemeld. Aanmelden doet u door middel van het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie van KC Willem Eggert. 

Wij werken met een wachtlijst voor kinderen uit 2020 en 2021. 
'Door de vele inschrijvingen hebben wij het besluit moeten nemen om te gaan werken met wachtlijsten. Concreet betekent dit dat we een wachtlijst hebben voor kinderen geboren in 2020 en 2021. Deze kinderen kunnen NIET DIRECT worden geplaatst. Hoewel wij elk kind een onderwijsplek naar keuze gunnen, moeten wij deze keuze maken om de veiligheid van onze kinderen en de kwaliteit van onderwijs die past bij onze visie te kunnen waarborgen.'


Wennen
Zo'n vier weken voorafgaand aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door één van de onderbouwleerkrachten uitgenodigd voor een kennismaking. Zij maken wenafspraken met u. 

Broertjes & zusjes
Wij vragen u broertjes en zusjes zo snel mogelijk bij ons aan te melden in het geval u gegarandeerd wil zijn van een onderwijsplek op KC Willem Eggert. U kunt een inschrijfformulier opvragen bij de directie of intern begeleider van KC Willem Eggert of leerkracht van uw kind. 

Kennismaking en rondleiding
U kunt een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding door:
  • de volgende link te volgen: Rondleiding aanvragen
  • telefonisch contact op te nemen via 0299-421385
  • een mail te sturen naar: directie.willemeggert@opspoor.nl

Zij-instromers 
Wij streven ernaar om al onze kinderen een passend onderwijs en opvangplek te bieden en stellen onze groepen elk jaar opnieuw met zorg samen. Wanneer een kind wordt aangemeld dat eerder een andere onderwijsinstelling bezocht, nemen wij altijd contact op met deze onderwijsinstelling voordat over wordt gegaan tot inschrijving. Dit doen wij om te kunnen bekijken of ons onderwijsaanbod voldoende passend is bij het kind dat wordt aangemeld. 

Op dit moment kunnen wij geen zij-instromers ontvangen uit 2013, 2014, 2016, 2017 en 2018.
Zij-instromers uit 2020 en 2021 komen ook op een wachtlijst.  
 

Ouders aan het woord

De sfeer binnen KC Willem Eggert voelt als thuiskomen.